Ca Mà de la Fassina

Ca la Fassina, itinerari pesca.

 

Edifici entre mitgeres que té com a característica singular el balcó convertit en terrat.  És l’únic testimoni d’una tipologia arquitectònica característica de la platja de Vilanova, les cases amb terrats porxats.

Aquest terrat mariner és l’únic exemplar no enderrocat d’un conjunt de terrats arrenglerats i adossats a les façanes dels habitatges de pescadors situats a primera línia de mar, que formen part de primer assentament del barri mariner del segle XVI. Als anys 2o del segle XX es van anar enderrocant. Pocs anys abans de morir l’arquitecte Josep Font i Gumà va intentar potenciar de nou la construcció dels típics terrats. El nom que ha perdurat inscrit en una rajola ceràmica a la part superior de l’edifici remet a la Fassina o fabrica artesanal on es destil·lava l’esperit de vi per a obtenir-ne aiguardent o alcohol d’alta graduació (alcohol de cremar).

Els nombrosos terrats mariners que hi havia a la platja vilanovina en èpoques anteriors tenien una funció practica molt clara. Hem de tenir en compte que les barques es varaven a pocs metres d’aquestes construccions. Sota el terrat la gent de mar es podia protegir de les inclemències del temps, alhora que posaven a punt i netejaven les xarxes. Els baixos de les cases de pescadors servien per a guardar els ormeigs propis de la seva feina i feien la funció que avui fan els magatzems instal·lats al port.