Cases del passeig del Carme

Cases del passeig del Carme, itinerari art.

 

El passeig del Carme va iniciar el procés d’urbanització l’any 1906 i el conformen les primeres residències d’estiuejants que s’edificaren a la platja, la majoria de les quals encara es conserven i que aleshores convivien  amb algunes cases de pescadors. Cal destacar la casa Castany (1921), obra de l’arquitecte Josep Francesc Ràfols, tractadista d’art i autor del “Diccionario de artista catalanes” Ràfols, i la casa Salvador i Bech (1945), obra d’Eusebi Bona i Puig.