El port pesquer

El port pescador, itinerari pesca.

 

El primer projecte de port data del 1875 i consistia únicament en dues esculleres, convergents a la punta que formaven la bocana. Vers 1919, amb velles vagonetes tirades per cavalls, es va construir uns vuitanta metres d’escullera de llevant. No va ser fins el 1949 quan es va aprovar el projecte del port qie es va inaugurar l’any 1954.