Ermita de Sant Gervasi

Ermita de Sant Gervasi, itinerari art.

 

Petita església, dedicada als sants Gervasi i Protasi, ubicada a la part de tramuntana del turó de Sant Gervasi, conegut popularment com a Xalet del Nin. Va ser edificada al segle XVI però la documentació més antiga que l’esmenta és de 1644. L’edifici actual degué ser construït entre 1665 i 1668. És de titularitat privada i resta tancada al culte religiós. En una de les parets de l’ermita hi va haver encastada una inscripció votiva romana, datada del segle II de la nostra era i conservada ara a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. El caràcter sagrat de l’indret, adquirit probablement durant l’època ibèrica i constatat per la inscripció de l’època romana imperial, podria haver tingut continuïtat i ser el motiu de la construcció de la capella.