Habitatges dels treballadors de la fàbrica de Mar

Habitatges dels treballadors de la fàbrica de Mar, itinerari industrial.

 

L’any 1848 es va construir la fàbrica de Mar, un vapor de manufactura tèxtil propietat de Josep Ferrer Vidal. L’any 1853 es van construir vint-i-cinc habitatges destinats als treballadors de la fàbrica. Foren construïdes pel mestre d’obres Josep Feliu i Marcos per encàrrec de Josefa Soler i Serra (sogre de Josep Ferrer Vidal). El carrer Conxita Soler (esposa de Josep Ferrer Vidal), conegut popularment com carrer nou, unia els dos camins de mar, el Camí Xic i el Camí Gran. Al Plano General de Villanueva y Geltrú de 1876, apareix dibuixada la renglera completa de cases, una petita part d’elles afectades pel perllongament de la rambla de la Pau. L’enderroc d’aquestes es va realitzar l’any 1897. Posteriorment, a la dècada de 1970, es van enderrocar unes altres per aixecar un edifici, cantonada amb la rambla de la Pau.