Jaciment arqueològic de Darró

Jaciment Arqueològic de Darró, itinerari art.

 

Darró o Adarró és un poblat ibèric que es troba a ponent de l’actual passeig marítim de Vilanova i la Geltrú, territori antigament conegut amb el nom de Cossetània. L’establiment ibèric va estar poblat entre els segles V i I aC, mentre que la vil·la romana va ser fundada a mitjans del segle I aC i va funcionar fins al segle IV de la nostra era, quan va abandonar-se i l’indret va començar a ser utilitzat com a necròpoli fins al segle VI.

Les notícies de l’existència de la vil·la romana de Darró són molt antigues i fragmentàries. Per trobar les primeres referències del jaciment cal remuntar-se a la Carta del Doctor D. Jayme Pascual al Doctor D. Francisco Papiol de Padró, datada el 1789 i transcrita gairebé completa a la Historia de Villanueva y Geltrú, publicada el 1878 per Josep Coroleu.