Barqueta de la sípia

Segona meitat del segle XX. Fusta i vidre. Col·lecció Associació Museu del Mar. Donació Francesc PujadasAltero

AMM – 1213 i AMM – 1253

Els pescadors feien servir la barqueta de la sípia com a reclam per

Les sípies es pesquen amb arts d’arrossegament, tresmall, palangre, gàbies, nanses…. Però antigament també s’utilitzaven enginys com aquestes barquetes amb miralls.

Els pescadors feien servir la barqueta de la sípia com a reclam per atraure-les cap a la popa de la barca i pescar-les. La barqueta es mantenia submergida a l’aigua gràcies a un plom que du a l’interior i es lligava a la popa de l’embarcació que havia de navegar molt lentament. Les sípies en veure’s-hi reflectides als mirallets, s’abraonaven essent aquest el moment en que el pescador podia atrapar-les amb l’ajuda d’un salabre que havia de col·locar sempre a la part del darrere de les sípies, ja que es propulsen enrere.

Tradicionalment  també es pescaven “a l’encesa” amb una graella a popa amb teies enceses, la llum era l’únic esquer que feien servir pescant amb salabrets.

Sipiera del museu del Espai far.