El jardí

El recinte enjardinat del Far de Sant Cristòfol forma part de l’Espai Far. Resta obert a tothom i és d’accés lliure coincidint amb l’horari dels museus.

Al voltant del far i de la casa del faroner hi trobem aquest jardí mediterrani amb una filera de vint arbres singulars. Són els tamarius (Tamarix gallica), uns arbustos centenaris que han estat preservats de l’acció humana. Aquesta espècie s’adapta a la salinitat del sol i dels vents marins carregats de sal i és originària d’Àsia.

Al jardí s’hi troben també algunes peces de grans dimensions com àncores i canons, elements recuperats per pescadors o submarinistes del fons del mar. En aquest sentit, cal destacar els tres canons del jardí, d’època napoleònica, que van ser trobats pel SARC (Centre d’Activitats Recreatives Subaquàtiques) a començament de la dècada dels anys vuitanta a la desembocadura del riu Foix.

Pel que fa a les àncores, destaca  especialment l’àncora recobrada el 1984 i donada al Museu del Mar per Josep Mars Franch, armador i patró de l’embarcació “Griselda Gerard”.  Fou recuperada el 20 de desembre de 1984 a sis braces de profunditat. Té un pes superior a la mitja tona amb els dos braços complerts i unes ungles grans, canya llarga i fina de secció quadrada, amb l’argolla. La seva construcció data vers 1830.

Una altra peça recuperada del fons del mar és l’àncora del vaixell de Sant Miquel, recobrada el 17 d’agost de 1989 i donada al Museu del Mar per Pau Pons, patró i armador del quillat “Avi Pau”. Trobada al fons marí a la zona del Mar de Caroba. És una àncora de ferro construïda el segle XIX. Es composa de dos braços amb dues ungles. La canya és d’1.50 m. amb un cep de 2 m. dos grillets reblats, un de gros i un de petit i 1 m. de cadena. El pes total és de mitja tona. El  vaixell Sant Miquel, va naufragar cap a l’any 1855 a 144 braces, en l’enfilació del campanar de Vilanova per la muntanya de Sant Miquel d’Olèrdola i el Mas de la Mel pel Bec de la Sípia, a la barana de terra del fons del Padruell.

Jardi Espai FarJardi Espai Far