Plataforma pesquera

Il·lustració creada a partir de la maqueta de la plataforma pesquera realitzada pel Sr. Josep Ayza, veterà pescador i gran coneixedor de la història de la Vilanova marinera.

El fons marí de Vilanova és una petita i rica plataforma pesquera de només 24 quilòmetres a partir de la costa fins a la mar de la gamba, a 900 metres de profunditat. És una topografia variada i amb una riquesa d’espècies que permet pescar la majoria de peixos que es troben a la costa catalana. Les zones de pesca on es cala la xarxa s’anomenen caladors. Aquests tenen unes característiques determinades, definides per la qualitat del fons, la fondària, les roques que hi ha i els obstacles que el delimiten. Alguns dels més importants són el Brut, la Trencada, el Pla, la Caroba, la Mar de Nit o de Sitges, Fons de Cunit, Fons de Cubelles, Fons del Pedruell, Fons del Vinyet, Fons de la Sella, Fons de Sant Salvador, els Penyals i la Babaia. Cal destacar també l’avió i els quatre vaixells enfonsats (el Vaixell de la Carn, els Vapor dels Carros, el Vapor de Caroba i el Barco de Sant Miquel).

Abans de la incorporació dels radars i els GPS els pescadors anotaven les senyes o els punts de referència per a pescar (muntanyes, masies, campanars…) en una llibreta que guardaven en un lloc ben segur. El coneixement d’aquestes coordenades s’adquiria de l’experiència d’anar a mar o bé es podia transmetre de pares a fills.

Plataforma pesquera de Vilanova i la Geltrú