Pòsit Nou dels Pescadors o Casa del Mar

El Pòsit Nou de Pescadors o Casa del Mar, itinerari pesca.

 

Edifici projectat per l’arquitecte municipal Josep Maria Miró i Gibernau. Es va inaugurar el dia de Sant Pere de l’any 1925. De l’edifici original només es conserva la façana, la resta va ser enderrocada el 1978. En destaquen els tres grans finestrals d’arc rodó de la façana que s’obren al primer pis, separats per pilastres amb capitell jònic i revestides de ceràmica blava. El casal és destinat a local social i oficines de l’Institut Social de la Marina. En el seu interior s’hi conserven algunes pintures de Martí Torrents de temàtica marinera.