Política de privacitat

Política de privacitat i cookies

Les dades que subministra a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per diferents mitjans (formularis de contacte, enquestes o altres procediments) son tractades d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades. El responsable del tractament de les dades personals és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (plaça de la Vila núm. 8, 08800)

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de les competències de l’Ajuntament i portar a terme els serveis que ens ha sol·licitat. Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se li va informar i va autoritzar. No es cediran les dades a tercers excepte que s’hagi autoritzat expressament.

Us informen que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament d’acord amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.