GAUS I CIGRONS. LA PLATJA DE VILANOVA ABANS DEL PORT