X TROBADA DE FARONERS, FAMILIARS I AMICS DELS FARS