“L’objecte destacat del museu” (2): Carta postal | MCMRT. 1344