“L’objecte destacat del museu”: MCMRT.412 | Quadrant solar díptic