#JEP2022 a l’Espai Far | Itinerari “De mar en terra”